Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010

NGHỊ QUYẾT 14/NQ-Ch.B


           ĐẢNG UỶ XÃ QUỐC OAI                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS QUỐC OAI
           
          Số:   14  /NQ-Ch.B                Quốc Oai, ngày  04   tháng  11   năm 2010


NGHỊ QUYẾT CHI BỘ TRƯỜNG HỌC
THÁNG 11/2010

A. Hội nghị chi bộ tháng 11/2010 đã tập trung vào các công tác sau:
- Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 10/2010
- Triển khai nghị quyết chi bộ tháng 11
B. Nội dung chính của Hội nghị:
I. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ THÁNG 10/2010:
1. Trong tháng 10 Chi bộ đã chỉ đạo các hoạt động như sau:
- Chi bộ đã chỉ đạo Đoàn thanh niên tổ chức Đại hội chi đoàn.
- Chỉ đạo Chính quyền nhà trường tổ chức hội thi GVG cấp trường( vòng một).               
- Chi bộ đã chỉ đạo chính quyền nhà trường, chỉ đạo bộ phận chuyên môn kiểm tra công tác dạy và học để ổn định hoạt động dạy và học và sắp xếp lại thời khoá biểu ở 1 số giáo viên và thay đổi phân công chuyên môn ở một số giáo viên.
- Chi bộ vẫn tiếp tục theo dõi 2 quần chúng ưu tú: Trần Thanh Quang và Nguyễn Trung Thông.
- Chi bộ đã chỉ đạo chi đoàn thành lập đội theo dõi thực hiện ATGT trong đoàn viên.
2.  Đánh giá kết quả, tồn tại, nguyên nhân yếu kém:
a.  Kết quả:
- Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đã và đang tiến hành đúng tiến độ: Nhà trường ban hành các văn bản kịp thời, đúng thể thức; tổ chức triển khai khá nhanh và đúng quy định. Giáo viên dự thi đã đầu tư khá tốt cho tiết dạy, tuy nhiên việc làm SKKN của giáo viên, kể cả giáo viên dự thi cấp huyện chưa tốt, cần chỉnh sửa nhiều.
- Công tác chuyên môn đã được tập trung triển khai mạnh mẽ, xong vẫn còn tình trạng giáo viên không chuẩn bị đồ dùng dạy học (Thầy Thiên), công tác kiểm tra của tổ trưởng chưa đủ chỉ tiêu nhà trường giao trong tháng.
- Đổi mới công tác quản lý đã được coi trọng, nhà trường đổi mới cách đánh giá-xếp loại giáo viên, đổi mới công tác kiểm tra…
b. Tồn tại và nguyên nhân:
- Việc vi phạm ATGT và vi phạm ‘bạo lực học đường” trong học sinh vẫn còn xảy ra, một phần do ý thức chấp hành luật lệ giao thông của phụ huynh và học sinh. Hiện tượng ăn cắp xe đạp đã diễn ra, cần có giải pháp triệt để và mạnh mẽ hơn.
- Qua kiểm tra đột xuất tiết dạy vẫn còn giáo viên chưa đạt yêu cầu( đ/c Thiên), do giáo viên không thực sự có sự cố gắng.
-Ý thức học tập của học sinh Đạ Nhar rất yếu cần có sự tham mưu với UBND xã, chính quyền thôn, buôn trong công tác này.
- Một vài công chức và giáo viên có một số lời nói, việc làm không tốt ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong nhà trường và gây dư luận xấu.
II. Nhiệm vụ tháng 11/2010 và các giải pháp:
a) Công tác chỉ đạo đoàn thể và chính quyền:
- Tăng cường việc chỉ đạo của chi bộ đối với các đoàn thể: Tất cả các đoàn thể phải gửi báo cáo tháng về chi bộ vào ngày 20 đến 25 hàng tháng.
- Chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.
- Tiếp tục chỉ đạo chính quyền nhà trường tổ chức tốt hội thi GVG cấp trường; ôn tập học kỳ I, thi học kỳ I…Đánh giá và xếp loại học sinh, chi trả tiền lần 2 cho phụ huynh trong chương trình 112 của chính phủ.
- Tiếp tục chỉ đạo Chi đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện ATGT và “bạo lực học đường” trong học sinh, hàng tháng báo cáo về chi bộ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của các đoàn viên thanh niên được phân công.
- Chỉ đạo chính quyền, Tổng phụ trách kết hợp với công an xã trong công tác phòng ngừa vi phạm của học sinh.
- Chỉ đạo chuẩn bị quyết toán ngân sách cuối năm…
- Chỉ đạo chính quyền trong việc xếp loại A, B, C; xử lý kỷ luật học sinh vi phạm (Ăn cắp xe), vi phạm an toàn giao thông, bạo lực học đường.
- Chỉ đạo chính quyền trong việc thành lập câu lạc bộ.
- Chỉ đạo chính quyền, công đoàn tổ chức góp ý cho CB-Đảng viên cuối năm.
b) Công tác xây dựng Đảng:
- Tiếp tục yêu cầu các đ/c đối tượng Đảng hoàn chỉnh thủ tục và hồ sơ thẩm tra (đ/c Quang) và các quần chúng khác để sớm đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng.
- Tổ chức đánh giá, bình xét  Đảng viên cuối năm trong chi bộ (Mỗi Đảng viên làm 1 bản tự đánh giá theo mẫu) và đánh giá chi bộ trong sạch- vững mạnh.
- Chuẩn bị hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ I.
III.Tổ chức thực hiện:
- Chi bộ tổ chức đánh giá và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể và từng đảng viên.
+ Chỉ đạo tốt hội thi GVG cấp trường vòng 2: đ/c Trung
+ Chỉ đạo Chi đoàn tăng cường giám sát việc thực hiện ATGT và “bạo lực học đường” trong học sinh. Đ/c Tuấn.
+ Chỉ đạo công đoàn: đ/c Sơn
+ Phụ trách công việc của chi bộ, tiếp tục theo dõi hồ sơ và hoàn thành hồ sơ kết nạp Đảng cho 2 quần chúng: Trần Thanh Quang, Nguyễn Trung Thông.  đ/c Sơn
            + Chuẩn bị hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết chi bộ và tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:
Văn bản: đ/c Trung; Chương trình: đ/c Sơn; Giấy mời và trang trí: đ/c Phương; Kinh phí: đ/c Ma Hải. Tham luận: đ/c Tuấn, Phương, Sơn và các đoàn thể.
          


                                                                                                             TM. CHI BỘ
                                                                                                      BÍ THƯ
Nơi nhận:
- Đảng uỷ xã Quốc Oai
- Công, Chi đoàn trường THCS Quốc Oai
- Niêm yết;
- Lưu Ch.B.

                                                                                        Đinh Quang Trung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét